Skip to content
Omdömen 4.6 (1684 recensioner)

Kundforum

Balboa värmare Del 1

20 september, 2022

Balboa m7® övervakar temperaturen

För att kunna övervaka och upprätthålla önskad temperatur använder de flesta andra tillverkare termostat och någon form av flödeskontroll. Flödeskontroll behövs för att säkerställa att värmaren inte har för låg genomströmning av vatten. Vid låg genomströmning finns risk för överhettning med brännskador på person som följd.
Balboa har valt sin patenterade m7® teknik för att säkerställa en trygg och säker uppvärmning av vattnet i ditt spabad. Balboa m7® tekniken bygger på två sensorer som mäter vattnets inkommande och utgående temperatur. Om systemet känner av någon form av felaktighet i mätresultatet stängs uppvärmningen av och en felkod visas i displayen.

Balboa m7 teknologi

Vanligaste orsaken till problem med Balboa m7®

Det absolut vanligaste händelse som kan uppstå är att det uppkommer luft i cirkulationspumpen vid vattenpåfyllning efter vattenbyte eller vid första driftsättning/påfyllning. Detta kan i de flesta fall undvikas genom att fylla badet genom filterhållarens filteranslutning. Om luft ändå finns i pump och/eller rörsystemet avlägsnas det enklast genom att lufta på cirkulationspumpens trycksida. Felmeddelandet som styrsystemet visar är kod eller text för ”lågt flöde”. Observera att aldrig ha ett spabad med låg vattennivå i drift, säkerställ alltid att vattennivån ligger över miniminivå.

Lufta spabads pump

Kommande artiklar i ämnet

Detta var del 1 om Balboa värmare.
Andra och tredje artikeln hittar du här:
Balboa värmare Del 2
Balboa värmare del 3

Balboa Titanium Värmare till spabad

Olika effekt och kvalité

För den europeiska marknaden tillhandahåller Balboa värmare med m7® teknik i tre olika effekter 2 kW, 3kW och 4 kW och med tre olika kvalitéer på legeringar för värmeelementet som betecknas 800 Inc, 825 Inc och Titanium, 800 Inc är den lägsta och Titanium den högsta kvalitén.

Detta är långt ifrån färdigt, går att skriva hur mycket som helst om värmare 🙂.  (kanske kan delas upp i flera inlägg?)

Mindre vanliga problem med Balboa m7

Mindre vanliga problem med Balboa m7®

En Balboa m7® värmare består av ett syrafast rör med ett värmeelement och två sensorer. Vid problem kan man byta dessa delar varför sig eller hela värmaren. Att byta hela värmaren med rör, värmeelement och sensorer är det lättaste alternativet samt fördelen att alla förslitningsdetaljer blir utbytta vid ett och samma tillfälle. Förutom värmeelement och sensorer ingår packningar, anslutningsmutter samt nya kontakter.
En vanlig anledning till att byta Balboa m7® värmaren helt eller delvis är jordfel/överslag. Vid jordfel löser jordfelsbrytaren i fastighetens elcentral och spabadet blir strömlöst. Ett annat fel som kan uppstå är att värmeelementet helt enkelt är trasigt och inte värmer alls. Vid trasigt värmeelement kan jordfelsbrytaren också lösa ut men det kan också fortsätta att fungera som vanligt men vattnet värms inte upp.

Lämna ett svar