Skip to content
Omdömen 4.6 (1683 recensioner)

Kundforum

Balboa värmare Del 2

10 oktober, 2022

Mindre vanliga problem med Balboa m7®

En Balboa m7® värmare består av ett syrafast rör med ett värmeelement och två sensorer. Vid problem kan man byta dessa delar var för sig eller hela värmaren. Att byta hela värmaren med rör, värmeelement och sensorer är det lättaste alternativet samt fördelen att alla förslitningsdetaljer blir utbytta vid ett och samma tillfälle. Förutom värmeelement och sensorer ingår packningar, anslutningsmutter samt nya kontakter.
En vanlig anledning till att byta Balboa m7® värmaren helt eller delvis är jordfel/överslag. Vid jordfel löser jordfelsbrytaren i fastighetens elcentral och spabadet blir strömlöst. Ett annat fel som kan uppstå är att värmeelementet helt enkelt är trasigt och inte värmer alls. Vid trasigt värmeelement kan jordfelsbrytaren också lösa ut men det kan också fortsätta att fungera som vanligt men vattnet värms inte upp.

Andra fel som kan påverka

För att värmaren ska fungera som den ska krävs ett konstant vattenflöde när värmaren är aktiv/värmer. Om det av någon anledning inte cirkulerar vatten och kyler värmaren blir den överhettad. Det kan bero på flera olika saker till exempel låg vattennivå eller problem med cirkulationspumpen.

Mindre vanliga problem med Balboa m7

Olika effekt och kvalité

För den europeiska marknaden tillhandahåller Balboa värmare med m7® teknik i tre olika effekter 2 kW, 3kW och 4 kW och med tre olika kvalitéer på legeringar för värmeelementet som betecknas 800 Inc, 825 Inc och Titanium, 800 Inc är den lägsta och Titanium den högsta kvalitén.

Balboa Titanium Värmare till spabad

Balboa Titanium

Om man ofta får byta värmaren på grund av jordfel eller att den helt enkelt brinner av rekommederar vi att byta till Balboa Titanium som är den värmare med högsta kvalité på legeringen. Antingen byter man hela Titanium värmaren eller till ett nytt Titanium element. 

Kommande artiklar

Detta var andra delen om Balboa värmare, i nästa artikel (nummer 3) tar vi upp de olika anslutningarna, sensorer och strömförsörjning.

Första och tredje artikeln hittar du här:
Balboa värmare Del 1
Balboa värmare del 3

Lämna ett svar

Balboa värmare Del 1 20 september, 2022