Skip to content
Omdömen 4.6 (1695 recensioner)

Kundforum

Ozon som desinfektion av spabad

23 april, 2023

Ozon som desinfektion av spabad

Ozon är ett kraftfullt desinfektionsmedel mot mikroorganismer och virus. Ozon reducerar förbrukningen av  kompletterande desinfektionsmedel samtidigt som tiden för filtercyklar också kan minskas.

Hur fungerar Ozon som desinfektion av Spabad?

Ozon desinfekterar vattnet och reducerar förbrukningen av kemiska desinfektionsmedel som till exempel klor, brom eller aktivt syre. Viktigt att notera är att förbrukningen av dessa produkter blir mindre men kan inte elimineras helt.

Ozongeneratorn tillför ozon som injekteras via en injektor. Cirkulationspumpen skapar ett undertryck som drar luft genom ozongeneratorn till injektorn och vidare in i spabadet.

Hur lång är livslängden på en ozongenerator?

Livslängden för en ozongenerator beror på tiden som den är i drift. Det är spabadets styrsystem som aktiverar ozongeneratorn oftast tillsammans med en filtercykel eller vid uppvärmning. En symbol brukar då visas i badets display som t.ex. (O₃ eller Ozon).

Normal livslängd är 8000 timmar i drift och blir då cirka 11 månader om den skulle gå dygnet runt. Att ozongeneratorn skulle gå dygnet runt är inte så troligt utan en mer normal tid i drift är 4 till 8 timmar per dygn. Då blir ozongeneratorns livslängd någonstans mellan 3 till 5 år. För att säkerställa full funktion är vår recommendation att byta ut ozongeneratorn vart tredje år.  

Vanligt att ozongenerator är felmonterad

Det absolut vanligaste felet och orsaken till att ozongeneratorn slutar att fungera är felmontering. I bästa fall slutar den bara att fungera men kan också orsaka andra problem som t.ex. att jordfelsbrytaren löser ut.

Det är viktigt att slangen från ozongeneratorn har tre ”loopar” som ligger över högsta möjliga vattennivå. I annat fall kan vattnet rinna baklänges in i ozongeneratorn och orsaka problem. Det finns förvisso en backventil men det är inte alltid som den fungerar och vi rekommenderar också att den byts vart tredje år. Backventilen och ny slang ingår i Balboa ozongenerator

Lämna ett svar