Extra poäng

Återkommande köp premieras! Alla köp, stora som små räknas ihop. När den totala summan överstiger 2000 kronor erhåller du 2000 extra poäng till ett värde av 100 kronor.