Spafilter med stängd topp

Här väljer du typ av anslutning.

Välj den anslutningstyp som motsvarar ert gamla filter.

Spafilter med stängd topp finns med och utan handtag i toppen.