Skip to content
Omdömen 4.6 (1695 recensioner)

Vårfixa ditt Spabad

service-avtal

Har ditt Spabad fått den omvårdnad det förtjänar?

Ditt Spabad har tillbringat hela vintern ute i kylan. Av erfarenhet vet vi att underhållet ofta glöms bort vintertid, speciellt denna vinter som varit kallare än vad vi vant oss vid de senaste åren.

För att undvika framtida problem

Undvik framtida problem genom att kontrollera några saker som du kan läsa mer om här nedan. Med dessa kontroller minimeras risken för framtida driftstörningar.

Vi rekommenderar följande kontroller

  • Kontroll av läckage
  • Kontroll av alla funktioner
  • Kontroll av filter
  • Kontroll av vattenkvalitén
    Desinfektion | pH | Alkalinitet
  • Kontroll av pumpar & värmare
  • Kontroll av displayinställningar

Gör så här

Kontroll av läckage

Börja med att markera vattennivån med t.ex. en tejp. Vattennivån ska inte sjunka märkbart under ett eller ett par dygn. Om vattennivån sjunkit märkbart så kan du ha ett litet läckage.

Åtgärd

Öppna upp en sidopanelen, oftast den sida där touchpanelen sitter. Kontrollera om det finns fukt på spabadets bottenplatta. Om så är fallet sök efter tänkbart läckageställe.

Kontroll av alla funktioner

Kontrollera att alla pumpar fungerar som de ska och att inga missljud förekommer.

Åtgärd

Öppna upp en sidopanelen, oftast den sida där touchpanelen sitter.
Kontrollera så att det inte finns läckage kring pumphuset samt att det inte finns några missljud.
Missljud från pumpen kan betyda problem med lager eller axeltätning.

Kontroll av filter

Vi rekommenderar att byta filter en gång per år. Det är också viktigt att kontrollera och rengöra filtren med jämna mellanrum.

Åtgärd

Lossa filtret från filterhållaren och skölj av med trädgårdsslang eller annat t.ex. i hink eller badkar. Kontrollera att filtret är helt och utan skador.

Kontroll av vattenkvalitén

Använd teststickor för att kontrollera desinfektion, pH samt alkalinitet. Ofta kan det vara ett bra tillfälle att byta vatten, passa då på att göra rent insidan av rör och slangar med rörrengöring.

Åtgärd

Mät med teststicka så att alla värden ligger inom det rekommenderade området. Vid rörrengöring låt temperaturen vara på max 40 grader och kör alla pumpar minst 30 minuter. Se också till att det kommer vatten ur alla spabadets munstycken så inga av dem är avstängda.

Kontroll av värmare

 

Åtgärd

Kontroll av inställningar

 

Åtgärd