Skip to content
Close Menu
Omdömen 4.6 (1637 recensioner)

Serviceavtal till Spabad

service-avtal

Service & kontroll av Spabad

Spasupport kan nu i samarbete med Linköpings El & Värmeteknik erbjuda årlig service och kontroll av ditt spabad .

Undvik framtida problem

Med årlig service & kontroll av ditt spabad minimeras risken för driftstörningar. Vi utför de kontroller som ofta inte hinns med eller glöms bort.

Servicen innehåller

  • Kontroll av läckage
  • Kontroll av alla funktioner
  • Kontroll av filter
  • Kontroll av vattenkvalitén
    Desinfektion | pH | Alkalinitet
  • Kontroll av pumpar & värmare
  • Kontroll av displayinställningar

Efter utförd service

Efter den årliga servicen får ni ett serviceprotokoll, vid eventuella anmärkningar ger vi förslag på åtgärder. Om möjligt åtgärdar vi det i samband med kontrollen. Vid allvarligare fel på anläggningen kontaktas ni för kännedom om vilken åtgärd som krävs, åtgärderna utförs av oss och faktureras enligt överenskommelse.

Läs mer

Pris & Betalning

990 kr per år om avtalet sluts före 30 april 2024. Ordinarie pris 1990 kr per år.
Priset inkluderar arbete och resekostnad inklusive moms.

Betalning

Vi fakturerar först efter utförd service.


Kontakt
Linköpings El & Värmeteknik
070-480 77 33