Skip to content
Omdömen 4.6 (1681 recensioner)

Spakemi

SPAKEMI TILL DITT SPABAD.

Spakemi från Delpin Spa, hur ska det användas på bästa sätt?

För att ditt spabad ska få en lång livslängd så är det bra att det sköts på rätt sätt. Det kan handla om allt från att du köper rätt spa filter, spa reservdelar eller produkter inom spa-desinfektion

Här följer några grundläggande rekommendationer för spakemi.

  1. Kontrollera alltid pH balansen innan någon form av desinfektionsmedel (t.ex. klor) tillsätts.
  2. Dosera desinfektionsmedlet försiktigt i flera omgångar.
  3. Kontrollera värdet av klor, brom eller aktivt-syre innan bad.
  4. Rengör filter regelbundet 2 till 4 gånger per månad.
  5. Byt vatten 3 till 4 gånger per år och rengör rören vid varje tillfälle.
  6. Förvara testutrustningen på rätt sätt och kontrollera utgångsdatum på teststickor.
Köp spakemi

Populära produkter

Desinfektion

pH-värde

SPAKEMI SKÖTSELRÅD pH-värdet. Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité.

Idealvärden

MätningIdealvärdeJustera med
pH-värdet7,0 – 7,4DELPHIN SPA pH Plus
  DELPHIN SPA pH Minus
   
Alkalinitet80 – 120mg/l (ppm)DELPHIN SPA Alkalinity Up
   
Hårdhetsgrad150 – 250 mg/l (ppm)DELPHIN SPA Hardness Up
  DELPHIN SPA Kalkstabilisator
   
Klor1,0 – 3,0 mg/l (ppm)DELPHIN SPA Klor
  DELPHIN SPA Quick Tabs 20g
  DELPHIN SPA Klor Tabs 20g
   
Aktivt syre5,0 – 8,0 mg/lDELPHIN SPA Shock
 (2 timmar efter dosering)DELPHIN Spa Shock Tabs 20g
   
Brom2,0 – 3,0mg/l (ppm)DELPHIN SPA Brom Tabs 20g

RÄTT PH-VÄRDE TILL DITT SPABAD

pH-värdet. Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité.
Därför är det absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det
ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet påverkar samtliga
vattenvärden.

SKÖTSELRÅD. FÖR HÖGT PH VÄRDE

Kan orsaka hud- och ögonbesvär och kalkutfällningar.
Desinfektionsmedlets verkan reduceras.
Ju större avvikelsen är från det idealiska pH-värdet 7,4 desto större är biverkningarna.

SKÖTSELRÅD. FÖR LÅGT PH VÄRDE

Kan orsaka irritationer i slemhinnor och ögon.
Korrosion på metalliska delar.

ALKALINITET

Om det upplevs svårt att ställa rätt pH värde kan detta bero på ett för lågt alkalinitetsvärde.
Genom att höja alkaliniteten med DELPHIN SPA Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet
vilket underlättar inställningen av pH-värdet.