Spafilter topp

Spafilter med stängd topp Ser ditt filter ut så här?

Spafilter med öppen topp Eller ser det ut så här?