Skip to content
Omdömen 4.6 (1681 recensioner)

PH-värdet för spabad är grundläggande

För att hålla vattnet rent till sitt spabad så krävs rätt vattenbalans vilket betyder att man har rätt pH värde redan från början. pH värdet för spabad justeras med pH-minus eller pH-plus. Börja med att justera pH-värdet i ditt spabadsvatten. Är pH-värdet över 7,4 sänks det med DELPHIN SPA pH Minus.

Är pH-värdet under 7,0 höjs det med DELPHIN SPA pH Plus.
Om Ni upplever ett kraftigt växlande pH-värde kan bero på ett lågt alkalinitetsvärde.

Produkter för rätt pH

PH värdet för spabad påverkas av alkalinitet

pH värdet justeras enklare med rätt alkalinitet. Ibland kan det vara svårt att ställa in korrekt pH-värde, pH-värdet kan också variera mycket kraftigt när man tillsätter ett pH-korrekturmedel.

För det mesta är ett för lågt alkalinitetsvärde orsaken till de stora variationerna i pH-värdet. Genom att höja alkaliniteten med DELPHIN SPA Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet vilket underlättar inställningen av pH-värdet.

Det optimala alkalinitetsvärdet ligger mellan 80 – 120 mg/l.

Produkter för rätt alkalinitet

PH värdet för spabad påverkas även av vattnets hårdhet

pH värdet påverkas även av vattnets hårdhet. Den ideala totala hårdheten är 150 – 250 mg/l. Vatten med en mycket låg hårdhetsgrad kan vara mycket aggressivt. Metalldelar korroderar och ytan kan angripas.

Vattnets hårdhet bestäms huvudsakligen av mineraler i form av kalcium och magnesium. DELPHIN SPA Hardness Up tillför kalcium i vattnet och höjer på så vis hårdhetsgraden och garanterar en jämn hårdhetsnivå i vattnet.

Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar samt i filtret.

DELPHIN SPA Kalkstabilisator sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis utfällningar och avlagringar.

Produkter för rätt hårdhet