Skip to content
Close Menu
Omdömen 4.7 (816 recensioner)

Skötselråd för klor

Skötselråd för klor i spabad

När desinfektion med klor används bör klorhalten alltid ligga inom området 1,0 – 3,0 mg/l (ppm). Använd Spa Klor eller DELPHIN SPA Quick Tabs 20g.

Spa Klor Tabs 20g från Delphin används med fördel när spabadet inte är i bruk under en tid. Bevarar desinfektion tillsammans med en doseringsflottör.

Vid den första påfyllningen eller vattenbyte rekommenderar vi alltid en chockklorering. Genomför även chockklorering om vattnet blir grumligt, missfärgat, skummar eller luktar. Chockklorering betyder att man tillför en högre dosering av klor och på det viset får man en mycket effektiv klorbehandling.

Kontrollera även att smuts eller mikroorganismer inte byggs upp i filtret, vi rekommenderar rengöring av filter 2 – 4 gånger per månad. Smutsiga filter minskar effekten av chockkloreringen väsentligt.

Glad pojke som tycker om sitt spabad
Vi rekommenderar ICO SPA till ditt spabad för det renaste vatten i ditt spabad

En ännu effektivare och säkrare chockklorering kan utföras med DELPHIN OxiBooster som är en unik kombination av klor och aktivt syre för en mycket effektiv chockbehandling. Klorvärdet höjs snabbt och desinficerar vattnet. Klorvärdet sjunker också snabbare än med vanligt klor och möjliggör att man kan bada en kort tid efter chockbehandlingen.

Tänk på att alltid testa vattnet oavsett om vanlig eller chockklorering har utförts. Rätt pH-värde är av yttersta vikt före all klorering, vid fel pH-värde fungerar inte desinfektionen.

Klorvärdet får inte överstiga det rekommenderade området. Visar testresultaten att klorvärdet är för högt finns det tre alternativ.

Alternativ 1, sänk värdet genom att tillföra DELPHIN Antiklor som avlägsnar överskottsklor i vattnet. Andra alternativet är att delar av vattnet byts ut och i så fall byt minst hälften av vattnet. Alternativ 3, är helt enkelt att vänta tils klorvärdet sjunker av sig självt.

I så fall bör värdet bara ligga något över det rekommenderade och spabadet får förstås inte användas innan klorvärdet har gått ner.

Produkter för användning av klor