Skip to content
Omdömen 4.6 (1695 recensioner)

Pumpar och reservdelar

Det finns tre olika typer av pumpar till ett spabad.

  • Jetpump som pumpar runt vattnet
  • Blowers som blåser in luft för massageeffekt genom munstycken
  • Cirkulationspump till spabad som används för en jämnare rengöring och uppvärmning

Munstycken och massage

Desto fler jetmunstycken det finns i ett spabad desto högre kraft behövs för att kunna ge en stark massageeffekt i alla de olika munstyckena. Det är dock inte alltid kraften i pumparna som är det avgörande och inte heller ett visst antal pumpar. Den viktigaste delen är att kraften ska nå hela vägen ifrån pumpen till ett munstycke.

Längden på slagen som går från pumpen till själva munstycket göra en stor inverkan på luftflödet och kraften samt om det även finns en vattenfördelare däremellan. Vattenfördelaren kan både öka och minska på trycket på vattnet.

Används vattenfördelaren för att korta ned på slangen och dess längd är det positivt men skulle den användas för att undvika en snäv böjning på slangen kan inverkan vara negativ. Storleken på munstycket påverkar också, desto mindre munstycke desto lättare är det att kunna få ut ett högre tryck.

Man finner oftare flera stycken mindre munstycken i ett spabad om man jämför med antal av större munstycken. De större ger dock mer kraft och omfattande massage men de mindre ger bättre och behagligare massage på ett lite mindre område.

Ett vattenmunstycke kan komma i flera olika utföranden och det som är viktigaste detaljen att notera är om munstyckena kan regleras individuellt. Det är för att få olika tryck i olika munstycken och antingen på ett och samma säte eller stänga av en eller flera munstycken vid behov.

Lika viktigt är det att ta reda på om munstyckena är utbytbara en och en dels för att ändra på olika platser i spabadet samt att det ofta kommer nya varianter på munstycken på marknaden. Men framför allt är det viktigt att om en går sönder ska det lätt kunna bytas ut.

Cirkulationspump

  • En cirkulationspump har två viktiga huvudsakliga funktioner
  • En för att minska betydligt på energiförbrukningen
  • En för att öka rengöringen av vattnet i spabadet och håller det rent längre

Ett spabad som är utan cirkulationspump använder oftast någon typ av jetpump för att få vattnet genom en värmare ifall temperaturen sjunker. Men oavsett om spabadet har en cirkulationspump eller inte kan man ändå ställa in tider då det är bäst och säkrast för att göra rent vattnet ordentligt.

Det pågår alltid en kontinuerlig rening om man låter cirkulationspumpen stå på hela tiden, dock inte lika kraftfull. Vattnet kan, men absolut inte nödvändigtvis, vara renare i ett spabad med cirkulationspump än de som står utan. Beroende på vilken cirkulationspump man använder är det enda negativa att det aldrig är helt ljudlöst utan det låter alltid ett litet brummande ifrån pumpen.

En metod som kan vara den enda som har en direkt effekt på rengöringen av vattnet är förekomsten av en ozonrening eller inte, då kan spabadets vatten påverkas även om det har en cirkulationspump eller inte.

Läs mer