Spakemi skötselråd, hjälper dig med skötseln av ditt spabad:

Spakemi Skötselråd.

Spakemi skötselråd hur gör man? Här följer några grundläggande rekommendationer.

  1. Kontrollera alltid pH balansen innan någon form av desinfektionsmedel tillsätts.
  2. Dosera desinfektionsmedlet försiktigt i flera omgångar.
  3. Kontrollera värdet av klor, brom eller aktivt-syre innan bad.
  4. Rengör filter regelbundet 2 till 4 gånger per månad.
  5. Byt vatten 3 till 4 gånger per år och rengör rören vid varje tillfälle.
  6. Förvara testutrustningen på rätt sätt och kontrollera utgångsdatum på teststickor.

Idealvärden

Idealvärde Justera med
pH-värdet 7,0 – 7,4 DELPHIN SPA pH Plus
DELPHIN SPA pH Minus
Alkalinitet 80 – 120mg/l (ppm) DELPHIN SPA Alkalinity Up
Hårdhetsgrad 150 – 250 mg/l (ppm) DELPHIN SPA Hardness Up
DELPHIN SPA Kalkstabilisator
Klor 1,0 – 3,0 mg/l (ppm) DELPHIN SPA Klor
DELPHIN SPA Quick Tabs 20g
DELPHIN SPA Klor Tabs 20g
Aktivt syre 5,0 – 8,0 mg/l DELPHIN SPA Shock
(2 timmar efter dosering) DELPHIN Spa Shock Tabs 20g
Brom 2,0 – 3,0mg/l (ppm) DELPHIN SPA Brom Tabs 20g

Produkter för

pH-värdet

Spakemi skötselråd vattenbalans pH

Produkter för

desinfektion

Spakemi Skötselråd klorbaserad desinfektion

Spakemi Skötselråd

pH-värdet. Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité.
Därför är det absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det
ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet påverkar samtliga
vattenvärden.

Spakemi skötselråd. För högt pH värde

Kan orsaka hud- och ögonbesvär och kalkutfällningar.
Desinfektionsmedlets verkan reduceras.
Ju större avvikelsen är från det idealiska pH-värdet 7,4 desto större är biverkningarna.

Spakemi skötselråd. För lågt pH värde

Kan orsaka irritationer i slemhinnor och ögon.
Korrosion på metalliska delar.

Alkalinitet

Om det upplevs svårt att ställa rätt pH värde kan detta bero på ett för lågt alkalinitetsvärde.
Genom att höja alkaliniteten med DELPHIN SPA Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet
vilket underlättar inställningen av pH-värdet.