Hjälp med skötseln av ditt spabad

SPAKEMI SKÖTSELRÅD.

Spakemi skötselråd hur gör man?
Här följer några grundläggande rekommendationer.

  1. Kontrollera alltid pH balansen innan någon form av desinfektionsmedel tillsätts.
  2. Dosera desinfektionsmedlet försiktigt i flera omgångar.
  3. Kontrollera värdet av klor, brom eller aktivt-syre innan bad.
  4. Rengör filter regelbundet 2 till 4 gånger per månad.
  5. Byt vatten 3 till 4 gånger per år och rengör rören vid varje tillfälle.
  6. Förvara testutrustningen på rätt sätt och kontrollera utgångsdatum på teststickor.
DELPHIN SPA Startset Klor Tabs
SPAKEMI SKÖTSELRÅD pH-värdet. Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité.

Idealvärden

MätningIdealvärdeJustera med
pH-värdet7,0 – 7,4DELPHIN SPA pH Plus
  DELPHIN SPA pH Minus
   
Alkalinitet80 – 120mg/l (ppm)DELPHIN SPA Alkalinity Up
   
Hårdhetsgrad150 – 250 mg/l (ppm)DELPHIN SPA Hardness Up
  DELPHIN SPA Kalkstabilisator
   
Klor1,0 – 3,0 mg/l (ppm)DELPHIN SPA Klor
  DELPHIN SPA Quick Tabs 20g
  DELPHIN SPA Klor Tabs 20g
   
Aktivt syre5,0 – 8,0 mg/lDELPHIN SPA Shock
 (2 timmar efter dosering)DELPHIN Spa Shock Tabs 20g
   
Brom2,0 – 3,0mg/l (ppm)DELPHIN SPA Brom Tabs 20g

SPAKEMI SKÖTSELRÅD

pH-värdet. Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité.
Därför är det absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det
ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet påverkar samtliga
vattenvärden.

SPAKEMI SKÖTSELRÅD. FÖR HÖGT PH VÄRDE

Kan orsaka hud- och ögonbesvär och kalkutfällningar.
Desinfektionsmedlets verkan reduceras.
Ju större avvikelsen är från det idealiska pH-värdet 7,4 desto större är biverkningarna.

SPAKEMI SKÖTSELRÅD. FÖR LÅGT PH VÄRDE

Kan orsaka irritationer i slemhinnor och ögon.
Korrosion på metalliska delar.

ALKALINITET

Om det upplevs svårt att ställa rätt pH värde kan detta bero på ett för lågt alkalinitetsvärde.
Genom att höja alkaliniteten med DELPHIN SPA Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet
vilket underlättar inställningen av pH-värdet.

Populära produkter