Skip to content
Omdömen 4.6 (1684 recensioner)

Kundforum

Sänk din elkostnad med timtaxa och Balboa BP system

15 september, 2022

Man kan enkelt sänka elkostnaden för ett Balboa BP system om man har el med timtaxa

Om du har Balboas BP system och också timtaxa på din el så finns ett smart sätt att sänka din elkostnad utan att sänka temperaturen i badet allt för mycket.
Vi kommer här visa ett exempel på en enkel åtgärd som man kan göra själv utan att vara expert på området. Exemplet nedan visar hur du går tillväga för att få spabadet att endast aktivera värmaren och värma vattnet mellan klockan 01:00 till 05:00.

Exempel på en inställning som sänker elkostnaden

Ställ/kontrollera klockan

Det skiljer sig mellan de olika touchpanelerna hur man gör. Längs ner i artikeln finns beskrivning hur man gör för detta och följande moment som beskrivs nedan.

Inaktivera filtercykel 2

Alla BP system har 2 olika filter-cyklar som har standardinställning att starta filter-cykel 1 klockan 08:00 och köra i 2 timmar till klockan 10:00. Filter-cykel 2 startar 20:00 och stoppar 22:00. Vi har valt att avaktivera filtercykel 2 eftersom det brukar vara lägsta pris på natten från 01:00 och några timmar framåt. Då räcker det med att bara använda filtercykel 1.

Ställ tiden på filtercykel 1

Vi har valt att ställa filtercykel 1 att vara aktiv mellan klockan 01:00 till 05:00. Vi utgår alltså från att det är den mest optimala tiden att värma spabadet.

Ställ systemet i viloläge/rest mode

När vi väljer “rest mode” kommer systemet att starta uppvärmning (om behov finns) endast mellan de satta tiderna i filtercykel 1 som i detta exempel är mellan 01:00 till 05:00. Vi kommer alltså att värma spabadet under de timmarna som elpriset är som lägst.

Exempel på vanliga Balboa touchpaneler

Eftersom det är olika gränssnitt beroende på vilken panel som sitter på spabadet så är krävs det olika tillvägagångssätt för att utföra denna och andra inställningar som finns tillgängliga i systemet. Därför har vi lagt ut beskrivning för de vanligaste panelerna från Balboa längst ner i denna artikel.

Balboa TP 700

balboa touch panel tp 700

Balboa TP 800

Balboa-tp-800

Balboa Spa Touch 3

Balboa spaTouch 3

Balboa TP 500

balboa touch panel tp 500

Balboa TP 600

Beskrivningar att ladda ner

Ladda ner Balboa TP 600

Ladda ner Balboa TP 800

Beskrivningar på gång

Beskrivningar för Balboa panelerna TP 500, TP 700 och Spa Touch 3 kommer inom kort.

 

Lämna ett svar